Thursday, 29 Feb 2024

Tăng nhận biết (Awareness) là một trong những cách hiệu quả để tăng khả năng brand được khách hàng chủ động nhắc đến với người khác (Advocate). Một cách khác là cố gắng cải thiện chỉ số BAR/ PAR bằng cách tập trung nâng tầm trãi nghiệm khách hàng ở các điểm chạm chính (touchpoints) trong suốt các giai đoạn của hành trình khách hàng

Hầu hết ngành hàng đều xem việc tăng nhận biết thương hiệu như mục tiêu hàng đầu, ngốn tiền nhất trong ngân sách chạy các hoạt động marketing. Vậy nên ta cũng có thể xem tỷ lệ chuyển đổi từ nhận biết sang mua hàng (PAR) hay sang giai đoạn giới thiệu brand (BAR) vốn giúp tăng khả năng bán hàng, như là 2 thang đo ROMI.

Trong thời đại bùng nổ thông tin trên Internet, khách hàng không còn đủ thời gian để đọc hay tiếp thu tất cả thông tin. Các công ty chú trọng hơn về chất để chỉ tập trung vào một vài điểm chạm (touchpoints) quyết định trong suốt hành trình mua hàng.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error: Team inbox Teer trên Facebook để nhận bản gốc bài viết nhé : )