Thursday, 29 Feb 2024
Know-how thực tiễn Thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ – “Niche market” là 1 thị trường ngách thế nào?

Niche market (thị trường ngách):

Niche Market can be defined as that particular segment or subset of a bigger market, which caters to a specific group of people having common likings and demand. The market has its own distinctive set of needs, preferences or identity, making it unrelated from the traditional market.” – businessjargons.com

Niche market: hiểu nôm na là một phân khúc ngách trong một thị trường lớn. Các sản phẩm trong đó chuyên phục vụ nhu cầu khác biệt của một tập khách hàng giới hạn.
VD: dầu gội trị hói đầu là một niche market của thị trường sản phẩm chăm sóc tóc; thời trang cosplay là niche market của cả một thị trường thời trang rộFrong lớn

Mọi người cùng thảo luận thêm ở Facebook page của Mkteer nhé:

https://www.facebook.com/mkteerVN

niche market - thị trường ngách

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error: Team inbox Teer trên Facebook để nhận bản gốc bài viết nhé : )