Site icon MARKETING RESEARCH in LIFE

UTM Tracking là gì? Hướng dẫn 3 bước gắn tracking URL cho chiến dịch

Đo lường chính xác giúp chúng ta đánh giá  có cái nhìn toàn diện về hệ thống và tìm ra những giải pháp cho mình. Thông qua UTM tracking, Google Analytics (GA) là một trong những công cụ đo lường phổ biến và hiệu quả. Thông qua GA có thể phân tích các chỉ số hiệu quả của từng chiến dịch. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu đúng cách mới là yếu tố quan trong trong do lường. Và UTM tracking code sẽ giúp bạn công việc này.

UTM Tracking là gì? Hướng dẫn gắn tracking URL cho chiến dịch

UTM tracking code là gì?

Thuật ngữ UTM ( Urchin Traffic Monitor), được xuất phát từ phần mềm phân tích web Google Analytics. UTM tracking code là một đoạn thông số được gắn sau đường dẫn giúp bạn phân loại các nguồn dữ liệu đi vào website.

Cấu trúc cơ bản của UTM tracking code

Đoạn mã UTM bao gồm các đoạn parameter liên kết với ngay trên URL bằng dấu “&”. Các param gồm 2 thành phần chính:

utm_source: phân loại và theo dõi nguồn traffic như: google, facebook…

utm_id: biểu diễn mã ID của chiến dịch

utm_medium: theo dõi phương tiện đưa traffic đến: organic, cpc, cpm..

utm_campaign: phân loại và theo dõi chiến dịch : flash sale, blackfriday..

utm_term: biểu diễn thuật ngữ: keyword, post content

utm_content : biểu diễn nội dung

Thành phần của mã sẽ có dạng “utm_source=google”. Các tham số sẽ nối với nhau bằng dấu “&”

Gắn utm tracking cho chiến dịch

Mã theo dõi UTM được phục vụ việc đo lường và phân tích. Vì thế việc thêm mã UTM theo sau đường dẫn sẽ không ảnh hưởng đến trang đích.

Hướng dẫn tạo UTM tracking code

Để tạo đường mã theo dõi cho một chiến dịch bạn nên sử dụng trình tạo mã campaign url builder của Google

Bước 1: Truy cập link: https://ga-dev-tools.web.app/campaign-url-builder/

Bước 2: Sau đó điền thông  tin trong các trường sau:


Bước 3: Gắn utm tracking cho chiến dịch

Lưu ý: các trường chứa dấu (*) là các trường bắt buộc phải khai báo.

Một số lưu ý khi đặt tên và sử dụng UTM tracking code

Việc đặt UTM giúp bạn thu thập và phân loại traffic rõ ràng trong Google analytics. Tuy nhiên việc đặt không thống nhất sẽ làm dữ liệu khó ghi nhận theo một hệ thống. Dưới đây là một số lưu ý

Sau khi gắn xong utm bạn có thể xem luồng traffic trong GA.

Trên đây là chia sẻ về utm tracking code, hy vọng thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu và sử dụng đúng mục đích đo lường.

Exit mobile version